wereldoorlogenLegende: 8. Loopgraven, geschutsposten en andere

De site is uiteraard gekend als voormalig vliegveld die pas tegen de jaren 1980 uit gebruik werd gesteld. Het eerste gebruik als landingsstrip is al van voor de eerste wereldoorlog gekend. Tijdens beide wereldoorlogen was er een intensief Duits gebruik, terwijl na de bevrijding het vliegveld nog even werd gebruikt door de Britse RAF en de Poolse luchtmacht. Naderhand werd het vliegveld terug civiel.

Bij de verschillende onderzoeken zijn uiteraard ook sporen gevonden van deze activiteiten. Het betreft vooral loopgraafcomplexen, mogelijke geschutsposities en de basis van een hangar op zone 1. De meeste sporen lijken uit de Engelse of Poolse periode (1944-1945) te stammen op basis van de schaarse munitievondsten en luchtfotografische bronnen.Voorbeeld van een loopgraafBelgische patroontas