vroege ijzertijdLegende: 1. Woonerf; 8. Grachtencomplex

IJzertijdsporen zijn het meest talrijk op het totaal van de opgegraven oppervlakte, samen met de Romeinse sporen. Op vrijwel alle onderzochte zones zijn nederzettingssporen uit de ijzertijd aangetroffen. Er zijn zowel indicaties voor occupatie in de vroege ijzertijd (750 - 500 v.Chr.) als in de late ijzertijd, maar een duidelijke fasering is door de geringe vondsten voorlopig erg moeilijk.

Een mogelijke vroege ijzertijdoccupatie bevindt zich in het zuidelijke onderzoeksgebied zone 4. Twee deels verstoorde hoofdgebouwen liggen niet ver van elkaar. Deze gebouwen hebben vergelijkbare dimensies als de gebouwen uit de late bronstijd maar vertonen wel een drieschepige opbouw. In totaal zijn ook 13 bijgebouwen herkend die deel uitmaken van n van de twee erven. Zowel in de ruimtelijke spreiding van deze structuren en een aantal kuilen als in het voorkomen van een grachtencomplex (die mogelijk in de vroege ijzertijd dateert, maar er zijn ook indicaties voor een Romeinse datering) blijkt een ruimtelijke ordening. En ander erf met hoofdgebouw lijkt gelegen in de noordelijke ijzertijdcluster, op zone 1.Deels verstoorde gebouwplattegrond, wellicht uit de vroege ijzertijdHoek van het grachtencomplex