volle middeleeuwenLegende: 1. Woonerf; 4. Waterput; 7. Windmolen; 8. Gracht

Uit de volle middeleeuwen (10de - 12de eeuw) stamt eveneens een nederzetting. Vermoedelijk door nivelleringswerken tijdens de aanleg van Flanders Expo of het vliegveld is echter een aanzienlijk deel van deze nederzetting vernield. Tijdens het onderzoek onder de Ikea en tijdens een kleine opgraving in de jaren '80 zijn wel in totaal twee hoofdgebouwen, verschillende bijgebouwen en vier waterputten onderzocht.

Het gebouw onder Ikea was tweeschepig, 21m lang en 6m breed en dateert op basis van een aantal scherven uit de late 9de tot vroege 11de eeuw. Vlakbij bevinden zich in een zone die deels werd genivelleerd, maar waar toch drie volmiddeleeuwse waterputten waren bewaard, waarvan twee vierkante met horizontale planken en verticale hoekbalken en één vlechtwerkwaterput. Samen met de andere vondsten vormen deze onderdeel uit van een grotere nederzetting die vlak tegen het hoogste punt van de opduiking is gesitueerd.Woonerf onder IkeaDwarsdoorsnede op een vlechtwerkwaterput uit de late 11de tot 12de eeuw

Op 150m van de volmiddeleeuwse nederzetting en vrijwel op het hoogste punt van de site is een uitzonderlijke structuur aangesneden. Een circulaire gracht met twee onderbrekingen omsluit een kruisvormig spoor. De gracht heeft een diameter van 32m en meet op zijn breedst 5,5m. In het NO en het ZW bevindt er zich een 4m grote onderbreking. Centraal bevindt zich een kruisvormig spoor met twee haakse benen van elk 10m lang en 1,5m breed. In de bovenste vulling bevindt zich aardewerk uit de late 12de tot 13de eeuw, wat de opgave van de gracht dateert, maar geen indicatie geeft over de aanleg. Deze structuur kan geïnterpreteerd worden als de fundering van een windmolen. Deze staakmolen is mogelijk deels gelijktijding in gebruik geweest als de volmiddeleeuwse nederzetting. Dergelijke windmolens gedocumenteerd tijdens archeologisch onderzoek zijn vrij uniek in Vlaanderen, en dit vormt dan ook een erg mooie vondst.Detailplan van de vol- tot laatmiddeleeuwse windmolen