Het archeologisch onderzoek op The Loop heeft voor heel wat periodes resultaten opgeleverd, zelfs in die mate dat er sprake kan zijn van een quasi ononderbroken diachroon verhaal. Het lopende en toekomstige onderzoek zal waarschijnlijk nog een aantal leemtes opvullen en toelaten om huidige hypothesen en reconstructies bij te schaven of te herzien. De vooropgestelde synthese dient dan ook als 'werk in uitvoering' beschouwd te worden.

Dit chronologisch overzicht is uiteraard een erg beperkte samenvatting van de huidige kennis. Voor verdere informatie over specifieke periodes wordt verwezen naar de rapporten of artikels in de bibliografie.