Literatuur The Loop

archeologisch onderzoek sinds 2007

Rapporten

Bartholomieux B., De Smaele B., Hoorne J. & Verbrugge A., 2007 (onuitgegeven). Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo Zone 3 / IKEA : Archeologisch vooronderzoek van 3 tot 21 december 2007 (stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen). Gent, 25p.

Hoorne J., 2012 (onuitgegeven). Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo zone 2/parkeertoren. Archeologisch onderzoek van 4 januari tot 7 mei 2010 (stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen). Gent, 158p.

Hoorne J., 2011. Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo zone 5 / ECPD. Rapportage archeologische opgraving 07/03-04/05/2011. Bredene, 138p. (= GATE Rapport 28)

Hoorne J., 2010 (onuitgegeven). Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo Infrastructuur: Zone 1 Wegkoffer, zone 3 wegkoffer, zone 5 brug noord. Archeologisch onderzoek van 10 mei tot 25 november 2010 (stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen). Gent, 104p.

Hoorne J., 2010 (onuitgegeven). Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo Zone 6 / Veld 12O: Archeologisch vooronderzoek van 2 tot 20 augustus 2010 (stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen). Gent, 25p.

Hoorne J., 2010 (onuitgegeven). Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo Zone 2 / Veld 13: Archeologisch vooronderzoek van 2 tot 6 september 2010 (stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen). Gent, 24p.

Hoorne J., Bartholomieux B., Clement C., De Doncker G., Messiaen L. & Verbrugge A., 2008 (onuitgegeven). Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo Zone 2 & 3: Archeologische wegkofferbegeleiding van 13 mei tot 7 juli 2008 (stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen). Gent, 112p.

Hoorne J., Bartholomieux B., De Clercq W. & De Mulder G., 2009 (onuitgegeven). Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo Zone 1: Archeologisch onderzoek van 25 juni tot 15 november 2007 (stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen). Gent, 160p.

Hoorne J., De Mulder G., Ryssaert C., Bartholomieux B., Berkers M., De Doncker G., Iserbyt N. & Klinkenborg S., 2008. Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo Zone 1 & 2: Archeologisch vooronderzoek en wegkofferbegeleiding van 12 tot 23 juni en van 27 augustus tot 28 september 2007 (stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen). Gent, 31p. (= UGent Archeologische Rapporten 9)

Hoorne J. & Messiaen L. 2009 (onuitgegeven). Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo Zone 2 / Parkeertoren: Archeologisch vooronderzoek van 2 tot 12 juni 2009 (stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen). Gent, 18p.

Hoorne J., Schynkel E., De Smaele B. & Bartholomieux B., 2008 (onuitgegeven). Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo Zone 3 / IKEA : Archeologisch onderzoek van 2 januari tot 15 februari 2008 (stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen). Gent, 54p.

Messiaen L., 2010 (onuitgegeven). Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo Zone 5 / ECPD: Archeologisch vooronderzoek van 22 maart tot 2 april 2010 (stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen). Gent, 21p.

Messiaen L. & Bartholomieux B., 2008 (onuitgegeven). Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo Zone 5: Archeologische wegkoffer- en rioleringsbegeleiding en opgraving bufferbekken van 4 augustus tot 2 september 2008 (stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen). Gent, 19p.

Messiaen L., Bartholomieux B., Boncquet T. & Keppens K., 2008 (onuitgegeven). Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo Zone 4, Fase 1: Archeologische opgraving van 17 september tot 16 oktober 2008 (stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen). Gent, 34p.

Messiaen L. & De Doncker G., 2008 (onuitgegeven). Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo Zone 4, Fase 1: Archeologisch vooronderzoek van 7 tot 9 juli 2008 (stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen). Gent, 15p.

Messiaen L., Hoorne J. & Boncquet T., 2009 (onuitgegeven). Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo Zone 4 / Brug Zuid: Archeologische wegkofferbegeleiding van 15 juni tot 9 juli 2009 (stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen). Gent, 22p.

Messiaen L. & Keppens K., 2008 (onuitgegeven). Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo Zone 4, Fase 2: Archeologisch vooronderzoek van 17 november tot 5 december 2008 (stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen). Gent, 16p.

Messiaen L., Keppens K. & Boncquet T. 2009 (onuitgegeven). Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo Zone 4, Fase 2: Archeologische opgraving van 5 tot 30 januari 2009 (stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen). Gent, 31p.

Messiaen L. & Boncquet T. 2009 (onuitgegeven). Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo Zone 3 / Immpact & Natha: Archeologisch vooronderzoek van 16 tot 18 februari 2009 (stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen). Gent, 13p.


Artikels

De Mulder G., Hoorne J. & Bartholomieux B., 2009. Het aardewerk van de erven te Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo - Zone 1 (Gent, provincie Oost-Vlaanderen). Lunula. Archaeologia protohistorica XVII: 81-89.

Hoorne J., 2009. Archeologische restanten van een middeleeuwse windmolen op de hoogte van Sint-Denijs-Westrem. Molenecho's XXXVII: 21-26.

Hoorne J., 2009. Flanders Expo - The Loop, Gent. Archeologische begeleiding van een grootschalig buitenstedelijk herontwikkelingsproject. Monumenten, Landschappen & Archeologie 28/2: 6-20.

Hoorne J., 2009. Sint-Denijs-Westrem, Adolphe Pégoudlaan: Archeologisch onderzoek The Loop. Archeologisch onderzoek in Gent 2000-2009. Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent, reeks 2, 3: 126-165.

Hoorne J., Bartholomieux B., Clement C., De Doncker G. & Messiaen L., 2009. Een middeleeuwse windmolen op Sint-Denijs-Westrem - Flanders Exp Zone 3 / wegkoffer (Stad Gent) (O.-Vl.). Archaeologia Mediaevalis. Kroniek 32: 44-47.

Hoorne J., Bartholomieux B. & De Doncker G., 2009. Grafcirkel uit de bronstijd en nederzettingssporen uit de ijzertijd tijdens het wegkofferonderzoek te Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo - Zone 3 (Gent, provincie Oost-Vlaanderen). Lunula. Archaeologia protohistorica XVII: 97-99.

Hoorne J., Bartholomieux B. & De Mulder G., 2009. Enkele erven en een bijzondere kuilenzone uit de ijzertijd op Flanders Expo - Zone 1 te Sint-Denijs-Westrem (Gent, provincie Oost-Vlaanderen). Lunula. Archaeologia protohistorica XVII: 73-80.

Hoorne J., Bartholomieux B., De Mulder G., De Clercq W., Ryssaert C., Berkers M., De Doncker G., Iserbyt N. & Klinkenborg S., 2008. Voorlopige resultaten van het preventief archeologisch onderzoek te Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo (stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen): drie Gallo-Romeinse erven. Romeinendag. Brussel 19-04-2008: 67-72.

Hoorne J., Bastiaens J. & Messiaen L., 2011. Silo's op het zand? Nederzettingssporen uit de ijzertijd op The Loop (Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo, Gent), campagnes 2010-2011 (prov. Oost-Vlaanderen, België). Lunula. Archaeologia protohistorica XX: 115-126.

Hoorne J., Clement C., De Doncker G., Messiaen L. & Verbrugge A., 2009. Een cluster nederzettingssporen uit de vroege tot midden bronstijd, vijf geïsoleerde kuilen uit de late bronstijd en nederzettingssporen uit de ijzertijd tijdens het wegkofferonderzoek op Flanders Expo - Zone 2 (Gent, provincie Oost-Vlaanderen). Lunula. Archaeologia protohistorica XVII: 91-95.

Hoorne J., Clement C., De Doncker G., Messiaen L., Verbrugge A., De Mulder G., Ryssaert C., Bartholomieux B., Berkers M., Iserbyt N. & Klinkenborg S., 2009. Vroegmiddeleeuwse erven in de wegkoffer te Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo / Zone 2 (Stad Gent) (O.-Vl.). Archaeologia Mediaevalis. Kroniek 32: 35-39.

Hoorne J., De Mulder G., Ryssaert C., Bartholomieux B., Berkers M., De Doncker G., Iserbyt N., Klinkenborg S. & Bourgeois J., 2008. Een voorlopige stand van zaken van het archeologisch noodonderzoek te Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo (Oost-Vlaanderen, België), fase 2007: nederzettingssporen uit de vroege en de late ijzertijd. Lunula. Archaeologia protohistorica XVI: 71-75.

Hoorne J. & Messiaen L., 2010. Nederzettingssporen en grachtencomplex uit de Metaaltijden te Flanders Expo (Sint-Denijs-Westrem, stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen). Lunula. Archaeologia protohistorica XVIII: 31-36.

Hoorne J., Messiaen L. & Bartholomieux B., 2009. Romeinse brandrestengraven op Flanders Expo (Sint-Denijs-Westrem, Gent, Oost-Vlaanderen), onderzoek 2007-2009: Veldgraven en familiegrafveldjes? Romeinendag. Brussel 09-05-2009: 99-105.

Hoorne J., Schynkel E., Bartholomieux B., De Smaele B. & Verbrugge A., 2009. Resten van een middeleeuwse nederzetting (late 9de tot 12de eeuw) te Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo Zone 3 / Ikea (Stad Gent) (O.-Vl.). Archaeologia Mediaevalis. Kroniek 32: 40-44.

Hoorne J., Schynkel E., De Smaele B., Bartholomieux B. & Verbrugge A., 2009. Verspreide ijzertijdsporen onder de Ikea: preventief archeologisch onderzoek te Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo Zone 3 (provincie Oost-Vlaanderen, België). Lunula. Archaeologia protohistorica XVII: 101-102.

Hoorne J., Schynkel E., De Smaele B., Bartholomieux B. & Verbrugge A., 2008. Preventief archeologisch onderzoek te Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo zone 3 (Stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen): periferie van het grafveld, offsite-fenomenen en vernietigd erf. Romeinendag. Brussel 19-04-2008: 63-66.

Hoorne J., Sergeant J., Bartholomieux B., Boudin M., De Mulder G. & Van Strydonck M., 2008. Een klokbekergraf te Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo (Gent, provincie Oost-Vlaanderen). Notae Praehistoricae 28: 99-108.

Messiaen L. & Bartholomieux B., 2009. Enkele ijzertijdsporen op Flanders Expo - Zone 5 (Sint-Denijs-Westrem, Gent, provincie Oost-Vlaanderen, België). Lunula. Archaeologia protohistorica XVII: 103.


Lezingen

Hoorne J., 2012. 'Silo's op het zand? De late ijzertijd op The Loop (Sint-Denijs-Westrem, stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen)' Lunula. Archaeologia protohistorica XX, Namur 25/2/2012.

Hoorne J., 2011. 'Maalte of Westregem? Een vroegmiddeleeuwse nederzetting onder The Loop' Contactdagen voor de Belgisch-Nederlandse middeleeuwse archeologen en bouwhistorici, Brussel 17/2/2011.

Hoorne J., 2011. 'Middeleeuws Maalte onder een archeologische loep.' Medieval Seminar Series, Universiteit Gent 18/01/2011.

Hoorne J., 2010. 'Huizen, waterputten, kuilen en grachten: een vroeg- en volmiddeleeuwse bewoningskern op The Loop.' Provinciale Contactdag Archeologie Oost-Vlaanderen, Gent 4/12/2010.

Hoorne J., 2010. 'Van paalspoor tot A-frame: Romeinse gebouwen op The Loop.' Kruiwagen XVI, Gent 17/11/2010.

Hoorne J., 2010. 'Tussen gracht en waterput: breaking news vanop Flanders Expo.' Kruiwagen XV, Gent 1/04/2010.

Hoorne J., Van de Vijver M. & De Mulder G., 2010. 'Quelques contextes de l'Âge du Bronze final en Flandre orientale (B): Les fosses isolées de Erembodegem, Sint-Denijs-Westrem, Velzeke et Wetteren; et le problème de l'habitat.' Journée autour de la céramique régionale protohistorique, du Néolithique à La Tène: l'Âge du bronze et le premier Âge du Fer, Douai (F.) 26/02/2010.

Hoorne J., 2009. 'Sporen van vroegmiddeleeuwse erven, een volmiddeleeuwse nederzetting en middeleeuwse windmolen te Sint-Denijs-Westrem, Flanders Expo, Gent (O.-Vl.).' Archaeologia Mediaevalis 32, Gent 14/03/2009.

Hoorne J., 2009. 'De metaaltijden op Flanders Expo (Sint-Denijs-Westrem, stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen): een diachroon overzicht van een grafmonument, diverse nederzettingssporen en een enigmatische kuilenzone.' Lunula. Archaeologia protohistorica XVII, Luik 7/03/2009.

Hoorne J., 2009. 'Een middeleeuwse windmolen op een Sint-Denijse hoogte.' Contactdagen voor de Belgisch-Nederlandse middeleeuwse archeologen en bouwhistorici, Gent 13/2/2009.

Hoorne J., 2008. 'Flanders Expo onder 'de loop': een overzicht van de archeologische wegkofferbegeleidingen, het proefsleuvenonderzoek en de opgravingen sinds 2007.' Provinciale Contactdag Archeologie Oost-Vlaanderen, Gent 6/12/2008.

Hoorne J., 2008. 'Het archeologisch onderzoek te Sint-Denijs-Westrem-Flanders Expo: de resultaten van de wegkoffers.' Kruiwagen XII, Gent 19/11/2008.

Hoorne J., 2008. 'Preventief archeologisch onderzoek te Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo zone 3 / IKEA.' Kruiwagen XI, Gent 23/04/2008.

Hoorne J., 2008. 'Preventief archeologisch onderzoek te Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo (stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen): de drie Gallo-Romeinse erven.' Romeinendag, Brussel 19/04/2008.

Hoorne J., 2008. 'Opnieuw Flanders Expo (stad Gent): grootschalig landelijk onderzoek bij een (buiten)stedelijk ontwikkelingsproject (Oost-Vlaanderen)'. Archeologisch Forum 2008, Aalst, 12/04/2008.archeologisch onderzoek jaren 1980

Bourgeois J. & Bauters L. 1993. De nederzetting uit de metaaltijden van Sint-Denijs-Westrem. Resultaten van de noodopgraving 1984 en 1986. Archeologisch Jaarboek Gent 1992: 131-155.

Vermeulen F. 1993. De Gallo-Romeinse nederzetting te Sint-Denijs-Westrem (gem. gent, prov. Oost-Vlaanderen). Archeologisch Jaarboek Gent 1992: 187-303.

De Clercq W., 2009. Sint-Denijs-Westrem - Vliegveld. Een revisie van de inheems-Romeinse nederzettingsplattegrond uit de opgravingen in 1986 en een vergelijking met de opgravingsresultaten uit 2007. Niet gepubliceerde doctoraatsbijlage, Gent, 18p.