late bronstijdLegende: 1. Woonerf; 2. Gebouwplattegrond; 8. Verspreide kuilen

Tijdens het recent archeologisch onderzoek zijn slechts een vijftal geïsoleerde kuilen uit de late bronstijd (1100 - 750 v.Chr.) gedocumenteerd. Eén van die kuilen had een bijzondere inhoud. Het ronde spoor met een diameter van 1,5m en een vlakke bodem op 15cm bevatte een grote fractie aardewerk met gidsfossielen die duidelijk in de beginfase van de late bronstijd te dateren vallen, een 14C-datering bevestig dit. Daarnaast bevond zich ook nog een grote fractie steen in de vulling: twee fragmenten van een ruwe wrijfsteen, een mogelijke gegladde of gepolijste rivierkei, een schrabber uit silex, een klein fragment van een witte glinsterende steen, mogelijk een sierraad en een gepolijste platte kei met een groef waarvan het raden is naar de functie. Dergelijke kuilen die een mooie vondstencontext bevatten komen vaker voor in de late bronstijd, hun functie is niet geheel duidelijk.Veldopname van de coupe op één van de verspreide kuilen

Tijdens de jaren 1980 is ongeveer 200m oostelijk een nederzetting met een tweeschepig hoofdgebouw en bijgebouwen, paalsporen en kuilen uit de late bronstijd aangetroffen. Verder onderzoek op de aangrenzende percelen zal waarschijnlijk aanvullende informatie opleveren.

Aan de noordoostelijke uithoek van The Loop, op archeologische zone 1, is nog een ander erf aangetroffen, dat op basis van het aardewerk en een 14C-datering in de overgangsperiode naar de vroege ijzertijd te plaatsen is. Ook hier is het hoofdgebouw tweeschepig, en meet 10,5 bij 4,5m. Rondom dit gebouw liggen nog een aantal bijgebouwen en voorraadkuilen die ook tot het erf behoren.Woonerf uit de 8ste eeuw v.Chr.Doorsnede op een voorraadkuil