vroege en midden bronstijdLegende: 2. Gebouwplattegronden; 6. Grafcirkel; 8. Nederzettingssporen

Tijdens het wegkofferonderzoek op zone 3 is een circulaire greppel aangetroffen. De structuur meet maximaal 70cm breed, met een diameter van 17m. Door de ondiepe bewaring en recente verstoring is maar 3/5de van de greppel bewaard, wellicht het enige restant van een grafheuvel. Dateerbare vondsten konden niet worden gerecupereerd, een enig dateerbaar element is een ijzertijdpaal die de structuur oversnijdt. Op basis van typologische gronden betreft het bijna zeker een grafheuvel uit de vroege of midden bronstijd (2100/1800 - 1100 v.Chr.), naar analogie met beter gedateerde cirkels die talrijk in zandig Vlaanderen voorkomen.Bronstijdgrafcirkel in de wegkoffer

Uitzonderlijker is de aanwezigheid van twee nederzettingsclusters. Een eerste werd ook aangesneden door een wegkoffercontrole, ditmaal op zone 2. Het betreft een (kleine) zone met een dertigtal paalsporen en twaalf kuilen. Hoewel geen gebouwplattegrond kunnen worden herkend, is de sporencluster wellicht als laatste restanten van een boerenerf te interpreteren.

Bijna aan de andere kant van de site, op zone 4, is nog een sporencluster aangetroffen. Ditmaal kunnen er mogelijk wel één en misschien zelfs twee constructies in gezien worden, zij het erg slecht bewaard door de oversnijding van recentere structuren en verstoringen. Een eerste gebouw kent een drieschepige opbouw met een NNW-ZZO orientatie en een breedte van 6m. De totale lengte van het afgeronde gebouw is niet meer te achterhalen, maar bedraagt vermoedelijk tussen 15 en 20m. De tweede hypothetische plattegrond bestaat slechts uit een tiental paalsporen geschikt op drie parallelle rijen die wel een gelijkaardige opbouw zouden verraden als bovenstaande structuur. Dergelijke gebouwen zijn slechts schaars gekend in Vlaanderen.Twee mogelijke gebouwplattegronden uit de vroege tot midden bronstijd