nieuwe tijdenLegende: 8. Off site structuren

Verspreid over de totale site bevinden zich vele grachten die dateren uit de periodes na de middeleeuwen. Deze zijn terug te brengen tot postmiddeleeuwse en subrecente erfpercelen die een aanduiding vormen voor het landgebruik van voor de periode als renbaan en militair oefenterrein vanaf de 19de eeuw.