Het archeologische project op The Loop is bijzonder grootschalig in aanpak, maar wordt door de gefaseerde ontwikkeling ook in verschillende deelfases onderzocht. Om het geheel overzichtelijk te houden is het terrein naar aanleiding van de verschillende fases in het onderzoek eveneens opgedeeld in archeologische zones.overzicht van het projectgebied met de indeling in archeologische zones

Voor meer informatie, klik op de kaart of op de gewenste zone in onderstaande lijst.

Zone 1:
proefsleuven 2007
opgraving 2007
wegkoffer 2010
proefsleuven 2012
opgraving 2012


Zone 2:
proefsleuven 2007
wegkoffer 2007
wegkoffer 2008
proefsleuven 2009
opgraving 2010
proefsleuven 2010
opgraving 2012

Zone 3:
proefsleuven 2007
opgraving 2008
wegkoffer 2008
proefsleuven 2009
wegkoffer 2010

Zone 4:
proefsleuven 2008
opgraving 2008
proefsleuven 2008
opgraving 2009
wegkoffer 2009

Zone 5:
wegkoffer 2008
proefsleuven 2010
wegkoffer 2010
opgraving 2011

Zone 6:
proefsleuven 2010
opgraving 2013