RomeinsLegende: 1. Woonerf; 2. Gebouwplattegrond; 4. Waterput; 5. Grafcluster; 6. Geïsoleerd graf

Net als de ijzertijdsporen zijn ook de Romeinse sporen erg aanwezig op de site. Zowel tijdens het recent onderzoek (vooral in het noordelijke deel van The Loop) en het oud onderzoek zijn verschillende hoofdgebouwen, bijgebouwen en waterputten aangetroffen die wijzen op verschillende erven gedurende de late 1ste tot 3de eeuw. Daarnaast zijn ook een groot aantal brandrestengraven aangetroffen.

De gebouwen bestaan steevast uit hetzelfde type met dragende nokpalen en zware dragende wandpalen. Deze éénschepige bouwwijze is wijdverspreid in de Romeinse periode en op The Loop worden enkele mooie exemplaren teruggevonden. In totaal zijn er 16 van dergelijke gebouwen ten minste ten dele opgegraven. Twee mooie erven bevinden zich op zone 1, verspreid over The Loop moeten zich verschillende gelijktijdige erven bevonden hebben.Terreinopname van het Romeinse potstalgebouwVolledige maalsteen uit het potstalgebouw

Een erf uit de late 1ste eeuw bestaat uit een hoofdgebouw die gemaakt is uit 6 zware palen, 2 nokstaanders en 4 zware wandpalen. De constructie meet 18 bij 7m, terwijl de paalkuilen zelf 2 bij 1m bedragen. In de vulling van de palen zijn er enkele bijzondere aardewerkrecipiënten aangetroffen, die duidelijke rituele handelingen verraden, mogelijk stichtings- of verlatingsoffers. Een 15m verder liggende waterput zonder bekisting behoort ook tot het erf. Een tweede erf, uit de 2de eeuw, omvat een zwaar potstalgebouw en een mooie waterput. Het potstalgebouw vertoont een gelijkaardige opbouw, met identieke afmetingen, maar is iets zwaarder uitgebouwd met hoekpalen en een verdiept stalgedeelte. Ook hier zijn sporen van rituele handelingen met wetstenen in de wandpalen en een volledige maalsteen uit een hoekpaal. De waterput heeft een vierkante, houten bekisting met horizontale eiken balken en vier aangepunte, verticale hoekbalken.Coupe op een Romeinse waterput

Verspreid in het landschap liggen talrijke Romeinse brandrestengraven in alle formaten. Deze lijken zowel volstrekt geïsoleerd als in kleine cluster voor te komen. Die clusters van 4 tot 8 brandrestengraven lijken mogelijk te interpreteren als familiegrafveldjes die binnen één grote funeraire zone liggen.Voorbeeld van een brandrestengraf in doorsnede