finaal neolithicumLegende: Grafveld uit het finaal neolithicum

De oudste antropogene sporen van het gehele project zijn aangetroffen op zone 1. De drie vlak bij elkaar gelegen en erg gelijkaardige kuilen vormen waarschijnlijk een klein grafveldje uit het finaal neolithicum (2200 - 2000 v.Chr.). De kuilen zijn ovaal, ongeveer 2,5 bij 1,5m en gemiddeld nog maar 15cm diep. In één van deze kuilen zijn scherven van een klokbeker aangetroffen. Samen met een gepolijst bijltje en een vuurstenen schrabber vormen deze de grafgiften. Alhoewel grafschaduwen ontbreken, doet de vorm van de kuilen en het vondstenensemble toch vermoeden dat het graven betreft. De typologische datering in het finaal neolithicum wordt ondersteund door enkele 14C-dateringen. In Vlaanderen zijn dergelijke vlakgraven vrij zeldzaam, de vondst van enkele samen is zondermeer uniek; parallelle sites zijn wel bekend in de buurlanden.Veldopname van in van de grafkuilen tijdens onderzoekGepolijst bijltje uit de vulling van één van deze kuilen