vroege middeleeuwenLegende: 1. Woonerf; 2. Gebouwplattegrond; 3. Bijgebouwen en andere erfstructuren; 4. Waterput

Aan de westelijke kant van de Pégoudlaan is tijdens verschillende onderzoeken duidelijk geworden dat er een uitgestrekte nederzetting uit de vroege middeleeuwen (5de - 9de eeuw) aanwezig is. Over een zone van minstens 5ha bevinden talrijke grondverkleuringen zoals paalsporen, kuilen en grachten. Tijdens het wegkofferonderzoek zijn al twee hoofdgebouwen herkend, naast palenzwermen en verschillende bijgebouwen. Tevens is een dubbele waterput ontdekt in 2008 waarvan de aanlegkuil van de jongste waterput de bekisting van de oudste duidelijk verstoorde.

Het meest recente onderzoek op deze vroegmiddeleeuwse zone betreft een vlakdekkende opgraving op 1,2ha waarbij een uitgebreid grachtencomplex van 6m brede en vaak heruitgegraven grachten is gedocumenteerd. Mooi ingeplant langs dit grachtencomplex bevinden zich verschillende erven, waarvan het duidelijkste een mooi voorbeeld vormt. Een drieschepig hoofdgebouw van 5,5 bij 9m bevindt zich vlakbij een spieker en een waterput met er rond ook een aantal vermoede voorraadkuilen. Ook een ander hoofdgebouw kon makkelijk worden herkend, het is wachten op de verwerking of uit de andere palenclusters nog gebouwen kunnen worden gedistilleerd. Het meest opmerkelijk was echter de aanwezigheid van in totaal maar liefst 9 waterputten (met een rechthoekige bekisting uit horizontale planken geschikt tegen vier hoekbalken) die allemaal goed en grondig konden worden opgegraven. In de opvulling van enkele van deze waterputten zijn ook een aantal bijzondere vondsten gedaan zoals een houten lepel en enkele stukken leer. De verwerking moet nog worden aangevat, maar een voorlopige datering tussen de 7de tot 9de eeuw lijkt aangewezen.Doorsnede op een waterput met de beschoeiing zichtbaar als grondverkleuringEen houten bekisting

Alhoewel met de minstens 4 hoofdgebouwen en 11 waterputten slechts een gedeelte van de nederzetting lijkt opgegraven vormt de aanwezigheid van deze vroegmiddeleeuwse erven een erg belangrijke vondst om meer inzicht te krijgen op de vroegmiddeleeuwse occupatie van zandig Vlaanderen. Ondertussen worden in de regio meer en meer dergelijke nederzettingen aangetroffen.Een stuk leren schoen