Een vroegmiddeleeuwse waterput in 3D
Nele Heynssens en Johan Hoorne

De opgraving die momenteel loopt op het westelijke gedeelte van The Loop heeft opnieuw grondsporen uit de vroege middeleeuwen opgeleverd. Op zich is dit niet zo verwonderlijk, gezien de zone aansluit bij de reeds gekende nederzetting uit de 7de tot 9de eeuw. Verschillende grachten zomen de zone af, terwijl de binnenruimte grotendeels verstoord is. Toch konden een aantal paalsporen en kuilen opgegraven worden, alsook twee waterputten. En van de waterputten kun je in onderstaand 3D-filmpje zien zoals je zelf op het terrein zou staan! Komende weken wordt in een volgende fase het stuk terrein ten zuiden hiervan onderzocht, waarschijnlijk zal ook dan een extra stukje aan de vroegmiddeleeuwse puzzel kunnen worden toegevoegd.

Archaeology and 3D: an early medieval well during excavation from archeotheloop.be on Vimeo.